^ Back to Top
facebook

Szkoła Podstawowa w Korzecku

...Byliśmy, Jesteśmy, Będziemy...

Uczniowie

 

Lista uczniów w Publicznej Szkole Podstawowej w Korzecku na rok szkolny 2018/2019

Grupa I (2,5 -4 - latki)                                     Grupa II (5 - 6 latki)

1. Leon Adamczyk                                             1. Antoni Ciepielewski

2. Maja Gabryś                                                  2. Mikołaj Gabryś 

3. Anna Jakubowska                                          3. Mikołaj Gruszka

4. Natan Kurtek                                                  4. Kasandra Kałuża

5. Mila Krzysztofek                                           5. Izabela Kamińska

6. Nadia Maliszewska                                        6. Antoni Kowalski                                                                               

7. Matylda Marszałek                                         7. Błażej Krzywda

8. Jan Mędrek                                                     8. Piotr Kwaśniewski

9. Mikołaj Michalski                                          9. Alan Lasa

10. Bartosz Mikulski                                          10. Hanna Michalska

11. Aleksander Sala                                            11. Maja Przepióra

12. Kacper Zdeb                                                 12. Karina Kurzawa

13. Mikołaj Kwiatkowski                                   13. Alan Zubek                   

14. Wiktoria Petelicka

 

Klasa I

1. Marianna Bidas

2. Bartłomiej Jakubowski

3. Lena Kamińska

4. Kacper Krzywda

5. Szymon Sitek

 

Klasa III

1.Marek Kwasniewski

2. Kacper Wojtkiewicz

3. Patryk Wojtkiewicz                         Klasa V

4. Miłosz Wróbel                                 1. Mateusz Kopeć

5. Roksana Olszewska                         2. Nikola Mikulska

                                                             3. Igor Przepióra

Klasa IV                                              4. Gabiiela Wilk

1. Wiktoria Dewerenda                        5. Oskar Ziętek         

2. Piotr Krzeszowski                         

3. Gabriela Zięba                             

 

Klasa VI

1. Gabriela Gajek

2. Filip Glita

3. Weronika Kaleta

4. Karol Kurtek

5. Bartosz Nowak

6. Julia Pękalska

7. Jakub Szczęsny                                                         

8. Oliwia Lasa                                                                         Klasa VIII

9. Dawid Lasa                                                                     1. Jakub Gnazdo

10. Klaudia Zięba                                                               2. Maja Kowalska

                                                                                            3. Mateusz Lasa

Klasa VII                                                                            4. Natalia Michalik

1. Wiktoria Kopeć                                                               5. Szymon Pękalski

2. Nikola Rogacka                                                               6. Olga Kruk

3. Patryk Rogacki                                                            Lista uczniów w Publicznej Szkole Podstawowej w Korzecku na rok szkolny 2017/2018

Grupa I (2,5 - 3 - latki)                          Grupa II

1. Mikołaj Gabryś                                  1. Bartłomiej Jakubowski

2. Izabela Kamińska                               2. Lena Kamińska

3. Jan Karaś                                            3. Kacper Krzywda

4. Błażej Krzywda                                  4. Szymon Sitek

5. Piotr Kwasniewski                              5. Antoni Ciepielewski

6. Maja Przepióra                                    6. Anna Michalska     

7.Mikołaj Gruszka                                 7. Antoni Kowalski                                                                               

8. Anna Jakubowska                               8. Alan Lasa

9. Anna Król

10. Natan Kurtek

11. Leon Adamczyk 

 

 

Klasa II

1.Marek Kwasniewski

2. Kacper Wojtkiewicz

3. Patryk Wojtkiewicz                         Klasa IV

4. Miłosz Wróbel                                 1. Mateusz Kopeć

                                                             2. Nikola Mikulska

Klasa III                                               3. Elena Pawłucka

1. Wiktoria Dewerenda                        4. Igor Przepióra

2. Piotr Krzeszowski                            5. Gabriela Wilk

3. Gabriela Zięba                                 6. Oskar Ziętek

 

Klasa V

1. Gabriela Gajek

2. Filip Glita

3. Weronika Kaleta

4. Karol Kurtek

5. Bartosz Nowak

6. Julia Pękalska

7. Jakub Szczęsny                                                         

8. Oliwia Lasa                                                                         Klasa VII

9. Dawid Lasa                                                                     1. Jakub Gnazdo

10. Klaudia Zięba                                                               2. Maja Kowalska

                                                                                            3. Mateusz Lasa

Klasa VI                                                                             4. Natalia Michalik

1. Wiktoria Kopeć                                                               5. Szymon Pękalski

2. Nikola Rogacka                                                               6. Jan Rylski

3. Patryk Rogacki                                                            

                                                           


Lista uczniów w Publicznej Szkole Podstawowej w Korzecku na rok szkolny 2016/2017

Grupa I (2,5 - 3 - latki)                          Grupa II

1. Mikołaj Gabryś                                   1. Bartłomiej Jakubowski

2. Izabela Kamińska                                2. Lena Kamińska

3. Jan Karaś                                             3. Kacper Krzywda

4. Błażej Krzywda                                  4. Stanisław Polit

5. Piotr Kwasniewski                             5. Antoni Ciepielewski

6. Maja Przepióra                                   6. anna Michalska     

                                                                                               7. Adam Nowak

                                                                8. Szymon Sitek

Klasa I 

1. Bartosz Głodzik

2. Marek Kwasniewski

3. Kacper Wojtkiewicz

4. Patryk Wojtkiewicz                         Klasa III

5. Miłosz Wróbel                                 1. Mateusz Kopeć

                                                             2. Nikola Mikulska

Klasa II                                               3. Elena Pawłucka

1. Wiktoria Dewerenda                        4. Igor Przepióra

2. Piotr Krzeszowski                          5. Gabriela Wilk

3. Gabriela Zięba                                 6. Oskar Ziętek

 

Klasa IV

1. Gabriela Gajek

2. Filip Glita

3. Weronika Kaleta

4. Karol Kurtek

5. Bartosz Nowak

6. Julia Pękalska

7. Jakub Szczęsny                                                           Klasa VI

8. Mateusz Wojsa                                                            1. Jakub Gnazdo

9. Klaudia Zięba                                                               2. Maja Kowalska

                                                                                          3. Mateusz Lasa

Klasa V                                                                             4. Natalia Michalik

1. Wiktoria Kopeć                                                            5. Szymon Pękalski

2. Nikola Rogacka                                                             6. Jan Rylski

3. Patryk Rogacki                                                             7. Zuzanna Wojsa

 


Lista uczniów w Publicznej Szkole Podstawowej

w Korzecku na rok szkolny 2015/16

Lp.

Punkt Przedszkolny

Klasa „0”

1.

Antoni Ciepielewski

Marek Kwaśniewski

2.

Bartłomiej Jakubowski

Kacper Wojtkiewicz

3.

Izabela Kamińska

Patryk Wojtkiewicz

4.

Lena Kamińska

Miłosz Wróbel

5.

Antoni Kowalski

 

6.

Piotr Kwaśniewski

 

7.

Hanna Michalska

 

8.

Adam Nowak

 

9.

Stanisław Polit

 

10.

Kacper Krzywda

 

 

 

 

Lp.

Klasa I

Klasa II

Klasa III

1.

Wiktoria Dewerenda

Mateusz Kopeć

Gabriela Gajek

2.

Piotr Krzeszowski

Nikola Mikulska

Filip Glita

3.

Gabriela Zięba

Elena Pawłucka

Weronika Kaleta

4.

 

Igor Przepióra

Karol Kurtek

5.

 

Gabriela Wilk

Bartosz Nowak

6.

 

Oskar Ziętek

Julia Pękalska

7.

 

 

Jakub Szczęsny

8.

 

 

Mateusz Wojsa

9.

 

 

Klaudia Zięba

 

 

Lp.

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

1.

Wiktoria Kopeć

Jakub Gniazdo

Maciej Dudek

2.

Wiktoria Podsiadło

Maja Kowalska

Jakub Kamiński

3.

Nikola Rogacka

Mateusz Lasa

Wiktor Korpula

4.

Patryk Rogacki

Natalia Michalik

Natalia Kucała

5.

 

Szymon Pękalski

Gabriela Nartowska

6.

 

Jan Rylski

Gabriela Wawrzycka

7.

 

Zuzanna Wojsa

 


LISTA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Klasa I

1. Kopeć Mateusz

2. Mikulska Nikola

3. Pawłucka Elena

4. Przepióra Igor

5. Wilk Gabriela

6. Ziętek Oskar

 

Klasa II     

1. Gajek Gabriela                                                                

2. Glita Filip                                                                          

3. Kaleta Weronika                                       

4. Kurtek Karol

5. Nowak Bartosz                              

6. Pękalska Julia

7.Szczęsny Jakub

8.Wojsa Mateusz

9.Zięba Klaudia   

                             

Klasa III          

1.Kopeć Wiktoria

2.Podsiadło Wiktoria

3.Rogacka Nikola

4.Rogacki Patryk

 

Klasa IV

1. Gniazdo Jakub

2. Kowalska Maja

3. Lasa Mateusz

4. Michalik Natalia

5. Pękalski Szymon

6. Rylski Jan

7. Wojsa Zuzanna

 

Klasa V

1. Dudek Maciej

2. Kamiński Jakub

3. Korpula Wiktor

4 Kucała Natalia

5. Nartowska Gabriela

6. Wawrzycka Gabriela

 

Klasa VI

1. Ciepielewska Agnieszka

2. Gajek Wiktor

3. Kwas Agata

4. Wesołowski Wiktor

5. Wilk Julia

6. Pawłucka Maria

 

 

Klasa "0"

1.Dewerenda Wiktoria

2. Krzeszowski Piotr

3. Kwśniewski Marek

4. Nowak Gabriela

5. Wojtkiewicz Kacper

6. Wojtkiewicz Patryk

7. Wróbel Miłosz

 

 

Punkt Przedszkolny "Przedszkolak"

1. Jakubowski Bartłomiej

2. Kamińska Lena

3. Nowak Adam

4. Pilit Stanisław

5.  Wilk Szymon