^ Back to Top
facebook

Szkoła Podstawowa w Korzecku

...Byliśmy, Jesteśmy, Będziemy...

Osiągnięcia

Osiągnięcia szkolne i pozaszkolne naszych uczniów w roku szkolnym 2018/19:

Oskar Ziętek uczeń klasy V: - zajcie III miesjca w Kartingowych Zawodach Juniorów w Krakowie, zajęcie I miejsca w Kieleckiej Lidze Kartingowej, zajęcie I w Kartingowych Zawodach Juniorów w Krakowie, zajęcie I miejsca w Kartingowych Zawodach Juniorów - Karting Challenge w Krakowie

 


Uczniowie z najwyższą średnią za I półrocze w roku szkolnym 2017/18:

Kl. IV: Elena Pawłucka-5,36. Mateusz Kopeć-5,18. Nikola Mikulska-5,18

Kl. V: Julia Pękalska-5,45. Klaudia Zięba-5,09

Kl. VI: Wiktoria Kopeć-5,54. Nikola Rogacka-5,27

Kl. VII: Mateusz Lasa-4,57. Natalia Michalik-4,43            


Uczniowie z najwyzszą średnią w roku szkolnym 2016/17:

kl. IV - Julia Pękalska - 5,45

kl. V - Wiktoria Kopeć - 5,36

kl. VI - Zuzanna Wojsa - 5,55

 

Harmonogram konkursów  dla klas IV-VI w roku szkolnym 2016/2017:

1. Konkurs przyrodniczy dla kl. IV-VI:

I miejsce– Klaudia Zięba kl. IV, II miejsce – Mateusz Wojsa kl. IV, III miejsce – Zuzanna Wojsa kl. VI

2. Konkurs czytelniczy dla klas III-VI:

I miejsce– Wiktoria Kopeć kl. V, II miejsce – Elena Pawłucka  kl. III, III miejsce – Julia Pękalska kl. IV

3. Gminny Turniej Gier i Zabaw Logicznych:

I miejsce– Zuzanna Wojsa kl. VI, Nikola Rogacka kl. V, Wiktoria Kopeć kl. V

4. Konkurs plastyczny pod hasłem „Zdrowe płuca – zdrowy organizm – lepsze życieorganizowany przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Czerwonej Górze:

II miejsce -Zuzanna Wojsa kl. VI

Dyplomy za udział otrzymali: Klaudia Zięba, Natalia Michalik, Maja Kowalska

5.Konkurs poetycki pt. „Najświętsza Maria Panna” organizowany przez Szkołę Świętej Rodziny w Warszawie:

Dyplomy za udział otrzymali: Zuzanna Wojsa, Weronika Kaleta, Julia Pękalska

6. II Gminny konkurs przyrodniczy:

Dyplomy za udział otrzymali: Jan Rylski kl.VI, Zuzanna Wojsa kl.VI

7. Gminny konkurs ortograficzny:

Dyplomy za udział otrzymali: Zuzanna Wojsa kl. VI,  Szymon Pękalski kl. VI

8. Gminny konkurs mitologiczny:

Dyplomy za udział otrzymali: Zuzanna Wojsa kl. VI, Jan Rylski kl. VI, Jakub Gniazdo kl. VI

9. Udział w gminnych zawodach sportowych, gdzie uczniowie: Szymon Pękalski, Mateusz Lasa, Jan Rylski, Mateusz Wojsa, Karol Kurtek - zajęli V miejsce.

10.Reprezentowanie szkoły przez uczennicę Maję Kowalską w Centrum Kultury

w Chęcinach – śpiew solowy przed występem zespołu Zakopower.


Uczniowie z najwyższą średnią w roku szkolnym 2015/16:

Kl. IV  - Wikrotia Kopeć - 5,27

Kla. V - Zuzanna Wojsa - 5,09

Kla. VI - Gabriela Nartowska - 5,36


W roku szkolnym 2015/16:

-w międzyszkolnym konkursie przyrodniczym natalia Kucała zajęła I miejsce, Gabriela Nartowska IV miejsce.

-w szkolnym konkursie przyrodniczym Garbiela Nartowska zajęła I miejsce, Natalia Kucała II, Maciej Dudek III miejsce

-w miedzyszkolnym Turnieju Gier i Zadań Logicznych uczennice Gabriela Nartowska, Natalia Kucała i Zuzanna Wojsa zajęły III miejsce

- w szkolnym konkursie z języka angielskiego Gabriela Nartowska zajęła I miejsce

- na Festiwalu Piosenki Dziecęcej Weronika Kaleta zajęła III miejsce


Uczniowie z najwyższą średnią w roku szkolnym 2014/2015:

Kl. IV- Zuzanna Wojsa   5,18

Kl. V - Gabriela Nartowska  5,36

Kl. VI - Julia Wilk   5,45


W roku szkolnym 2013/2014 uczennica klasy III Maja Kowalska w Gminnym Turnieju Recytatorskim zajęła I miejsce


Uczniowie z najwyzszą średnią w roku szkolnym 2013/2014:

Klasa IV:

1. Gabriela Nartowska 5,36

2. Natalia Kucała  5,00

Klasa V:

1. Julia Wilk 5,09

2. Agata Kwas 5,0

3. Wiktor Wesołowski 5,0

4. Maria Pawłucka 4,81

Klasa VI

1. Mateusz Pękalski 5,36

2. Bartłomiej Karbownik 4,92